Leveringstider og hasteordrer

Vi jobber kontinuerlig for å ha så korte leveringstider som mulig. Standard leveringstid er litt forskjellig for ulike produksjoner og årstider, men ligger normalt mellom 5-10 arbeidsdager. Det er viktig for oss at det alltid oppgis dersom det er en absolutt dato ordren må være ferdig. Vi strekker oss alltid langt for å greie å levere. Når det er snakk om ekstra kort tid – normalt mindre enn 5 arbeidsdager, så legger vi på et hastetillegg på 20% på hele ordren. Dette er for å dekke ekstra kostnader ved å gjennomføre ordren utenfor normal arbeidsflyt. Forventet ferdigdato er angitt på ordrebekreftelsen og varen er beregnet klar ca kl. 15.00 på den datoen.

Her er oversikt over standard leveringstid på våre ulike produkter.

Dette er forventede tider, så du må alltid si fra dersom varen må være ferdig til en absolutt dato! I perioder kan det være lengre leveringstid.

  • Flagg og bannerprodukter         5 arbeidsdager
  • Direkte silketrykk på klær          7-8 arbeidsdager
  • Transfer (kun merker)                5-6 arbeidsdager
  • Transfer + påsetting                    7-8 arbeidsdager
  • Transfer påsetting                       4 arbeidsdager
  • Brodering                                     8-10 arbeidsdager
  • Folie, industritrykk o.l                  7 arbeidsdager
  • Dekaler for krus/glass                 7 arbeidsdager
  • Krus med dekaler                         8-12 arbeidsdager